top of page
  • bontzios

Ρομπότ στη γεωργία και Agroverse

Updated: May 26, 2023

Τα ρομπότ χρησιμοποιούνται στη γεωργία και η χρήση τους αυξάνεται καθώς καθημερινά λόγο της εξέλιξης της τεχνολογίας. Μπορούν να εκτελέσουν διάφορες γεωργικές εργασίες, όπως μηχανική καταπολέμηση ζιζανίων, ψεκασμό, φύτευση, συγκομιδή και παρακολούθηση της υγείας και άλλων παραμέτρων των καλλιεργειών. Ένας από τους πιο συνηθισμένους τύπους γεωργικών ρομπότ είναι το αυτοκαθοδηγούμενο όχημα (AGV - Automated Guided Vehicle), το οποίο εκτελεί γεωργικές εργασίες στον αγρό αυτοματοποιημένα, δίχως την ανθρώπινη παρέμβαση. Η χρήση των ρομπότ στη γεωργία αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια καθώς η τεχνολογία γίνεται όλο και πιο προηγμένη και οικονομικά αποδοτικότερη. Παρ’ όλα αυτά δεν παύει να είναι σχετικά περιορισμένη με κύριους λόγους τους παρακάτω:

  • Υψηλό κόστος: Τα γεωργικά ρομπότ μπορεί να είναι ακριβά στην κατασκευή και τη συντήρηση. Αυτό μπορεί να τα καταστήσει απρόσιτα για τους αγρότες μικρής κλίμακας ή για όσους δραστηριοποιούνται με καλλιέργειες με στενά περιθώρια κέρδους.

  • Έλλειψη ενημέρωσης και πολυπλοκότητα: Πολλοί αγρότες ενδέχεται να μην γνωρίζουν τα οφέλη της χρήσης ρομπότ στη γεωργία και μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην κατανόηση του τρόπου λειτουργίας τους.

  • Περιορισμένες υποδομές: Τα γεωργικά ρομπότ συχνά απαιτούν εξειδικευμένες υποδομές, όπως σταθμοί φόρτισης και άλλες σχετικές εγκαταστάσεις που δεν είναι άμεσα διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές.

  • Προσαρμοστικότητα: Τα γεωργικά ρομπότ μπορεί να είναι πιο κατάλληλα για επίπεδα χωράφια με ομοιόμορφες σειρές καλλιεργειών, παρά για επικλινή χωράφια ακανόνιστου σχήματος. Επίσης, ενδέχεται να μην είναι σε θέση να πλοηγηθούνε αποτελεσματικά σε χωράφια με πυκνές καλλιέργειες, όπως ακόμη και σε αμπελώνες ή οπωρώνες. Αυτό μπορεί να περιορίσει τους τύπους χωραφιών και καλλιεργειών για τους οποίους τα ρομπότ είναι πρακτικά, μειώνοντας τη συνολική ευελιξία τους.

  • Νομοθετικά ζητήματα και ασφάλεια: Οι κανονισμοί σχετικά με τη χρήση ρομπότ στη γεωργία εξακολουθούν να εξελίσσονται και μπορεί να υπάρχουν αβεβαιότητες σχετικά με νομικά ζητήματα και ζητήματα ασφάλειας που μπορούν να επηρεάσουν την υιοθέτηση τους. Καθώς τα γεωργικά ρομπότ γίνονται πιο συνδεδεμένα σε online πλατφόρμες και συλλέγουν περισσότερα δεδομένα, υπάρχουν ανησυχίες για την ασφάλεια σχετικά με το απόρρητο των δεδομένων, την ασφάλεια τους ή ακόμη και την κακόβουλη χρήση του ρομπότ αυτού κάθε αυτού.

Η Agroverse είναι η λύση για την αύξηση της χρήσης ρομπότ στη γεωργία και η απάντηση στους λόγους που τα καθιστούν αβέβαια. Η Agroverse παρέχει πλήρως αυτόνομα ηλεκτρικά και αυτοφορτιζόμενα ρομπότ, ικανά να συλλέξουν δεδομένα σχετικά με τις καλλιέργειες και προσφέρονται ως υπηρεσία στους αγρότες. Προσφέροντας γεωργικά ρομπότ ως υπηρεσία, οι αγρότες πληρώνουν για τη χρήση των ρομπότ ανά στρέμμα, χωρίς να χρειάζεται να αγοράσουν τα ρομπότ, μειώνοντας το αρχικό κόστος. Αυτό τα καθιστά πιο προσιτό σε κάθε βεληνεκούς αγρότες, συμπεριλαμβανομένων των αγροτών μικρής κλίμακας.

Τα ρομπότ της Agroverse αναλαμβάνουν καθημερινές γεωργικές εργασίες όπως μηχανική καταπολέμηση ζιζανίων, ψεκασμό, συγκομιδή και άλλες γεωργικές εργασίες, οι οποίες συνήθως χρειάζονται προγραμματισμό, χρόνο και εκτέλεση από τον αγρότη. Επιπλέον, μέσω της χρήσης των αισθητήρων, η λύση μας θα μπορούσε να επιτρέψει στους αγρότες να αποκτήσουν περισσότερες πληροφορίες για τις καλλιέργειές τους, όπως μεταξύ άλλων, πιθανή εμφάνιση ασθενειών και προβλέψεις απόδοσης. Οι πληροφορίες αυτές θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους αγρότες να λαμβάνουν πιο στοχευμένες αποφάσεις με ένα πιο αυτοματοποιημένο τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, η online εφαρμογή Agroverse ειδοποιεί τον αγρότη όταν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις ενώ το ρομπότ δουλεύει, με αποτέλεσμα ο αγρότης να μπορεί ήδη να προγραμματίσει την επόμενη συνεδρία. Έτσι, δείχνοντας στους αγρότες τον θετικό αντίκτυπο που μπορούν να έχουν τα ρομπότ στις αποδόσεις των καλλιεργειών και τη διαχείριση των πόρων, γίνεται αμέσως πιο πιθανό να τους κάνει να υιοθετήσουν τέτοιου τύπου τεχνολογίες. Επιπλέον, η λύση μας είναι ανεξάρτητη των τοπικών υποδομών, καθώς δεν απαιτείται κάτι πέρα από το Agroverse Hub που λειτουργεί ως σταθμός φόρτισης για τα ρομπότ. Τα ρομπότ μας είναι εξοπλισμένα με περιφερειακές κάμερες και αισθητήρες βάθους, οι οποίες είναι σε θέση να κατανοήσουν την τοπική τοπογραφία και επομένως να προσαρμοστούν σε επικλινή χωράφια, καθώς και σε πυκνές καλλιέργειες.


Επίσης, εργαζόμαστε μεθοδικά στα ζητήματα ασφάλειας που προκύπτουν γύρω από τα αγροτικά ρομπότ καθώς στο στάδιο 1.0 οραματιζόμαστε τα ρομπότ μας να δουλεύουν με την παρουσία του αγρότη ή του εξειδικευμένου προσωπικού μας. Στη συνέχεια, οι κάμερες και οι αισθητήρες μας θα τροφοδοτήσουν τους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης με περισσότερα δεδομένα που θα κάνουν τα ρομπότ μας ικανά να αποφεύγουν εμπόδια, αντικείμενα, ανθρώπους και ζώα. Επιπροσθέτως, το ενσωματωμένο GPS καθιστά σαφή τα όρια του χωραφιού στα ρομπότ μας για είσοδο και τη χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και άλλων πόρων μόνο εντός των ορίων του χωραφιού, εξασφαλίζοντας την ασφαλή τους λειτουργία. Η εφαρμογή Agroverse είναι προσβάσιμη μόνο μέσω ενός μοναδικού username και password ανά χρήστη και είναι σε θέση να διατηρεί αρχεία πληροφοριών ως εξής: περιοχή εργασίας, ποσοστό πόρων, ποσοστό απόδοσης ανά ώρα, κ.α.


Κλείνοντας, οι δυνατότητες της υπηρεσίας μας κάνουν εύκολα κατανοητό, πως η Agroverse είναι η λύση στις πιο κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα αγροτικά ρομπότ με όραμα να γίνει εφικτό για τους αγρότες να «αγοράσουν την ξεκούραση» που τους αναλογεί.

130 views0 comments

Recent Posts

See All

תגובות


bottom of page